Ψηφοφορίες - Αποφάσεις

Από wiki.pirateparty.gr
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Σημείωση: Οι νεότερες αποφάσεις του Σώματος των Μελών είναι διαθέσιμες στο Liquid Feedback

Ιούνιος 2013

Απόφαση ΣτΜ - 28/2013: Eκλογή μέλους της ΔΕ και αναπληρωματικών

Φεβρουάριος 2013

Απόφαση ΣτΜ - 28/2013: Ενσωμάτωση της "Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα" στις Θέσεις του Κόμματος

Απόφαση ΣτΜ - 27/2013: Ενσωμάτωση της "Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)" στις Θέσεις του Κόμματος

Απόφαση ΣτΜ - 26/2013: Ενσωμάτωση της "Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών" στις Θέσεις του Κόμματος

Απόφαση ΣτΜ - 25/2013: Ενσωμάτωση του "Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα" στις Θέσεις του Κόμματος

Απόφαση ΣτΜ - 24/2013: Ενσωμάτωση της "Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού" στις Θέσεις του Κόμματος

Απόφαση ΣτΜ - 23/2013: Ενσωμάτωση της "Διεθνούς διακήρυξης του Παρισιού για τα δικαιώματα των ζώων" στις Θέσεις του Κόμματος

Απόφαση ΣτΜ - 22/2013: Ενσωμάτωση της "Διεθνούς διακήρυξης του Μόντρεαλ για τους ΛΟΑΤ" στις Θέσεις του Κόμματος

Απόφαση ΣτΜ - 21/2013: Ενσωμάτωση του "Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα " στις Θέσεις του Κόμματος

Απόφαση ΣτΜ - 20/2013: Να μην μπει το mod thanks for posts στο φόρουμ

Απόφαση ΣτΜ - 19/2013: Καταγραφή του “Κανένα από τα παραπάνω (Status Quo - Η υφιστάμενη κατάσταση)” στις ψηφοφορίες

Απόφαση ΣτΜ - 18/2013: Ισχύει η απόφαση 14/2013 της Ε.Δ.

Απόφαση ΣτΜ - 17/2013: Ισχύει η απόφαση 13/2013 της Ε.Δ.

Απόφαση ΣτΜ - 16/2013: Προσθήκη στο Κανονισμό Ψηφοφορίας στο forum

Απόφαση ΣτΜ - 15/2013: Πρόταση για το Ίντερνετ ως βασικό Αγαθό

Ιανουάριος 2013

Απόφαση ΣτΜ - 14/2013: Θεσμοθέτηση του wiki ως επίσημο χώρο αρχειοθέτησης των πρακτικών των επιτροπών και των ομάδων του κόμματος.

Απόφαση ΣτΜ - 13/2013: Αλλαγή της πολίτικης που ακολουθείται ως τώρα στον τομέα των ψυχοτρόπων ουσιών.

Απόφαση ΣτΜ - 12/2013: Υιοθέτηση εκ νέου των ψηφισθέντων διεθνών συμβάσεων

Απόφαση ΣτΜ - 11/2013: Δεν εγκρίνεται η τροποποίηση του κανονισμού ψηφοφοριών

Απόφαση ΣτΜ - 10/2013: Επικύρωση της Διακήρυξης της Πράγας

Απόφαση ΣτΜ - 09/2013: Delegation στο PPEU / Παρίσι

Απόφαση ΣτΜ - 08/2013: Δελτίου τύπου - Απάντηση σε Τέλλογλου

Απόφαση ΣτΜ - 07/2013: Lqfb και forum παράλληλα ως εργαλεία διαβούλευσης-ψήφισης

Απόφαση ΣτΜ - 06/2013: Αφαίρεση μερικού κειμένου από το Περιβάλλον στις θέσεις

Απόφαση ΣτΜ - 05/2013: Δεν εγκρίνεται το κείμενο περί υλοτόμησης του δάσους των Σκουριών

Απόφαση ΣτΜ - 04/2013: Συντονισμός του forum.

Απόφαση ΣτΜ - 03/2013: Αλλαγή των αδειών χρήσης σε Public Domain

Ψηφοφορία 02/2013

Απόφαση: Υπογραφή του Public Domain Manifesto από το Κόμμα

Ψηφοφορία 01/2013

Απόφαση: Διατήρηση του Status Quo

Δεκέμβριος 2012

Ψηφοφορία στο forum για κανονισμό ψηφοφοριών στο forum

Αποτέλεσμα: Ο κανονισμός εγκρίνεται.

Ιούλιος 2012

Ψηφοφορία στο forum για ημερομηνία συνεδρίου

Αποτέλεσμα: 03-04/11/2012