Pirate Codex

Από wiki.pirateparty.gr
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
pirates without borders Home page / Pirate Codex


Pirate Codex


This codex is also available in other languages on our wiki: Codex (EN)Kodex (DE)Code_des_Pirates (FR)Códice_Pirata (ES)Kodekso (EO)Piraadikoodeks (EE)Codex Pirata (BR)

πειρατές χωρίς σύνορα Αρχική Σελίδα / Πειρατικός Κώδικας


Πειρατικός Κώδικας


Αυτός ο κώδικας είναι επίσης διαθέσιμος και σε άλλες γλώσσες στο wiki μας: Codex (EN)/ΑγγλικάKodex (DE)/ΓερμανικάCode_des_Pirates (FR)/ΓαλλικάCódice_Pirata (ES)/Ισπανικά


Kodekso (EO)/ΛιθουανικάPiraadikoodeks (EE)/ΕσθονικάCodex Pirata (BR)/Βραζιλιάνικα

I Pirates are free.

Pirates are freedom-loving, independent, autonomous, and disapprove of blind obedience. They stand for informational self-determination and freedom of opinion. Pirates bear the responsibility entailed by freedom.

I Οι Πειρατές είναι ελεύθεροι.

Οι Πειρατές είναι λάτρεις της ελευθερίας, ανεξάρτητοι, αυτόνομοι, και αποδοκιμάζουν την τυφλή υπακοή. Υπερασπίζονται τον πληροφοριακό αυτοκαθορισμό και την ελευθερία της άποψης. Οι Πειρατές φέρουν την ευθύνη που επιφέρει η ελευθερία.

II Pirates respect privacy.

Pirates protect privacy. They fight against the increasing surveillance mania of state and economy because it prohibits the free development of the individual. A free and democratic society is impossible without private and unobserved free space.

ΙΙ Οι Πειρατές σέβονται το ιδιωτικό απόρρητο.

Οι Πειρατές προστατεύουν το ιδιωτικό απόρρητο. Αγωνίζονται ενάντια στην αυξανόμενη μανία του κράτους και της οικονομίας για εποπτεία και παρακολούθηση, διότι αυτή παρεμποδίζει την ελεύθερη ανάπτυξη του ατόμου. Μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία είναι αδύνατον να υπάρξει χωρίς ιδιωτικό και μη επιτηρούμενο ελεύθερο χώρο.

III Pirates are critical.

Pirates are creative, curious, and do not acquiesce in the status quo. They challenge systems, search for weak spots and find ways to correct them. Pirates learn from their mistakes.

III Πειρατές είναι κριτικοί.

Οι Πειρατές είναι δημιουργικοί, περίεργοι, και δεν συναινούν με το κατεστημένο. Αμφισβητούν τα συστήματα, αναζητούν αδύναμα σημεία και βρίσκουν τρόπους να τα διορθώσουν. Οι Πειρατές μαθαίνουν από τα λάθη τους.

IV Pirates are fair-minded.

They keep their word. Solidarity is important when it comes to collective aims. Pirates counteract the blind-eye-mentality of society and take action when moral courage is necessary.

IV Οι Πειρατές είναι αμερόληπτοι.

Κρατούν το λόγο τους. Η αλληλεγγύη είναι σημαντική όταν πρόκειται για συλλογικούς στόχους. Οι Πειρατές καταπολεμούν την εθελοτυφλία της κοινωνίας και αναλαμβάνουν δράση όταν απαιτείται ηθικό θάρρος.

V Pirates respect life.

Pirates are peaceful. Therefore they reject the death penalty and the destruction of our environment. Pirates stand for the sustainability of nature and its resources. We do not accept patents on life.

V Οι Πειρατές σέβονται την ζωή.

Οι πειρατές είναι ειρηνικοί. Ως εκ τούτου, απορρίπτουν τη θανατική ποινή και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Οι Πειρατές υπερασπίζονται τη βιωσιμότητα της φύσης και των πόρων της. Δε δέχονται την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών για ζώντα όντα και οργανισμούς.

VI Pirates are eager for knowledge.

The access to information, education, knowledge and scientific findings has to be unlimited. Pirates support free culture and free software.

VI Πειρατές διψάνε για γνώση.

Η πρόσβαση στην πληροφορία, την εκπαίδευση, την γνώση και τις επιστημονικές ανακαλύψεις πρέπει να είναι απεριόριστη. Οι πειρατές υποστηρίζουν την ελευθερία στη διάδοση του πολιτισμού και το ελεύθερο λογισμικό.

VII Pirates are social.

Pirates respect human dignity. They commit themselves to a society united in solidarity where the strong defend the weak. Pirates stand for a political culture of objectivity and fairness.

VII Οι πειρατές είναι κοινωνικοί.

Οι Πειρατές σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δεσμεύονται για μια κοινωνία αλληλέγγυα ενωμένη, όπου η ισχυροί υπερασπίζονται τους αδύναμους. Οι Πειρατές αγωνίζονται για μια πολιτική κουλτούρα αντικειμενικότητας και αμεροληψίας.

VIII Pirates are international.

Pirates are part of a global movement. They take advantage of the opportunities offered by the internet and are therefore enabled to think and act without borders.

VIII Οι Πειρατές είναι διεθνείς.

Οι Πειρατές αποτελούν μέρος ενός παγκόσμιου κινήματος. Επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρει το διαδίκτυο και ως εκ τούτου έχουν τη δυνατότητα να σκέφτονται και να ενεργούν χωρίς σύνορα.