Ιστοχώροι Δημοσίου

Από wiki.pirateparty.gr
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Βουλή των Ελλήνων

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων

Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης

Γενική Γραμματεία Ισότητας

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης

Δήμος Αθηναίων

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)

Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου (ΔΕΠΑ)

Διαύγεια

Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφορικής (ΔΟΑΤΑΠ)

Διεύθυνση Διαβατηρίων Ελληνικής Αστυνομίας

Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Δράση "Αλλάζω Κλιματιστικό"

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Εθνική Πύλη ermis

Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας

Εθνικό Τυπογραφείο

Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Ελεγκτικό Συνέδριο

Ελληνική Αστυνομία

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)

Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)(Σύστημα Ποσειδών)

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Επιτροπή Ανταγωνισμού

ΕΣΠΑ 2007 - 2013

ΕΥΔΑΠ

Εφαρμογή βελτίωσης περιεχομένου δηλώσεων Ε9

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

Κτηματολόγιο Α.Ε

Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

Μουσείο Ακρόπολης

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Οίκος Ναύτου

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ)

Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΟΑΠ-ΔΕΗ)

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ)

Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)

Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΟΕΕΚ)

Οργανισμός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)

Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού (Κάρτα Πολιτισμού)

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ)

Πρωθυπουργός της Ελλάδας

Πυροσβεστικό Σώμα

Συμβούλιο της Επικρατείας

Συνήγορος του Καταναλωτή

Συνήγορος του Πολίτη

Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δήμοσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)

Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ)

Ταμείο Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ)

Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ)

Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ)

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ)

Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ)

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΕΕ

Τράπεζα της Ελλάδος

Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υπουργείο Ανάπτυξης (Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας)

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής

Υπουργείο Εσωτερικών / Στοιχεία εκλογικού Σώματος

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΥΠΕΧΩΔΕ

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού

Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης / Η Ελλάδα σβήνει το τσιγάρο

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Startup Greeceπίσω σε Πολίτης και Δημόσιες Ηλεκτρονικές υπηρεσίες