Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Από wiki.pirateparty.gr
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Το Ι.Κ.Υ. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών, σχεδιάζει, προκηρύσσει και υλοποιεί, ετησίως, ένα πλήθος προγραμμάτων υποτροφιών εσωτερικού και εξωτερικού, μέσω των οποίων Έλληνες, ομογενείς, αλλοδαποί, μαθητές, φοιτητές, επιστήμονες, ερευνητές και καλλιτέχνες ενισχύονται οικονομικά, προκειμένου να αποκτήσουν ανώτερους τίτλους σπουδών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να διακριθούν επιστημονικά και επαγγελματικά.

Το Ι.Κ.Υ. από το 1987 έχει την ευθύνη της διάδοσης, της διαχείρισης, του συντονισμού και της υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την Εκπαίδευση (1987 Erasmus, 1990 Lingua, 1995-1999 ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι, 2000-2006 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΙ).

Το 2007 ορίστηκε ως Εθνική Μονάδα για το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση» (2007-2013).

Από το 1996, το Ι.Κ.Υ. υλοποιεί προγράμματα υποτροφιών χρηματοδοτούμενα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι η ενίσχύση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας σε επιστήμες και τεχνολογίες αιχμής.

Τέλος, το Ι.Κ.Υ. προσφέρει τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικά προς κάθε ενδιαφερόμενο, συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση του πολίτη.


Συνδεθείτε σε χρήσιμους δεσμούς του ΙΚΥπίσω σε Πολίτης και Δημόσιες Ηλεκτρονικές υπηρεσίες