Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής

Από wiki.pirateparty.gr
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Δεν είναι πλέον υποχρεωτικό να κάνουν σύμβαση με ΑΕΠΙ οι επιχειρηματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

H εγκύκλιος του ΟΠΙ (Α.Π. 16641/2011 - 10/05/2011) προς τους ΟΤΑ δίνει την δυνατότητα στους χρήστες, με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, να δηλώνουν ότι η μουσική που χρησιμοποιούν δεν ανήκει σε δημιουργούς ή άλλους δικαιούχους που έχουν διαθέσει την διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώματος στους αντίστοιχους Οργανισμούς.


Παράγραφος 5, Εγκυκλίου

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας υποβάλλει αίτησή του στον οικείο Ο.Τ.Α. για χορήγηση δημοτικής - διοικητικής άδειας μουσικής και δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιεί ούτε πρόκειται να χρησιμοποιήσει μουσικά έργα εκπροσωπούμενα από Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης των δημιουργών [AΕΠΙ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ] προκειμένου να αποφευχθεί η δυνατότητα κατάχρησης και παραβίασης του ν. 2121/1993. θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν 1599/1986 με το εξής περιεχόμενο: «Η μουσική που χρησιμοποιώ στο κατάστημα μου ανήκει αποκλειστικά και μόνον σε δημιουργούς ή άλλους δικαιούχους, που δεν έχουν αναθέσει τη διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώματος σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και ειδικότερα στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Είμαι επίσης ενήμερος ότι το να διαθέτω τηλεόραση ή ραδιοφωνική εγκατάσταση (συμβατική ή διαδικτυακή) στο κατάστημα μου συνιστά δημόσια εκτέλεση προστατευόμενων έργων, για την οποία οφείλονται δικαιώματα στους σχετικούς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή άλλους δικαιούχους. Αντίγραφο της παρούσας υπεύθυνης δηλώσεώς μου εξουσιοδοτείται με την παρούσα δήλωση μου ο Δήμος [O.T.A] να το κοινοποιήσει άμεσα στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ».ΔΙαβάστε εδώ τη περιπέτεια του καφενείου/κολεκτίβα εργασίας "το παγκάκι", σχετικά με τη προσπάθεια έκδοσης άδειας μουσικών οργάνων από το δήμο Αθηναίων. Υπενθυμίζουμε ότι με τη παραπάνω εγκύκλιο του ΟΠΙ ξεκαθάρισε το τοπίο σχετικά με τις εταιρείες διαχείρισης δικαιωμάτων, και ο κάθε επιχειρηματιάς μπορεί να παίζει μουσική χωρίς δικαίωματα που ανήκουν στην ΑΕΠΙ.