Ένωση Αθέων

Από wiki.pirateparty.gr
Αναθεώρηση ως προς 15:41, 26 Ιουνίου 2016 από τον Voyager-1 (συζήτηση | συνεισφορές)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Το ερωτηματολόγιο της Ένωσης Αθέων προς τα πολιτικά κόμματα και οι απαντήσεις των μελών του ΠΕΙΡ. (Η δημοσκόπηση συνεχίζεται)


1. Αναθεώρηση του Συντάγματος

1.1 Προοίμιο

Αντικατάσταση της φράσης: “Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδας” από μία άλλη, αρμόζουσα σε ένα σύγχρονο κοσμικό κράτος.

Προτείνουμε την ακόλουθη:

“Με προσήλωση στα δικαιώματα του Ανθρώπου και το ιδανικό της Δημοκρατίας”.

α) Συμφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

β) Αντιπροτείνουμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

γ) Διαφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Οι απαντήσεις των μελών


1.2 Άρθρο 3 (ανήκει στο Τμήμα Β, Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας)

Κατάργηση του άρθρου και του τμήματος.

Σε όλο το Σύνταγμα δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία αναφορά σε συγκεκριμένη θρησκεία, επικρατούσα ή μη, ούτε στα κείμενα ή στο δόγμα της.

α) Συμφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

β) Αντιπροτείνουμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

γ) Διαφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Οι απαντήσεις των μελών


'1.3 Άρθρο 13

Προσθήκη ενός σημείου όπου να διατυπώνεται ρητώς δέσμευση για κοσμικότητα του Κράτους, για ουδετερότητα απέναντι στους πολίτες και για ισότιμη αντιμετώπισή τους όποιες κι αν είναι οι θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.

Προτείνουμε τη φράση:

«Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπλοκή θρησκευτικών οργανισμών και εκπροσώπων τους στους κρατικούς θεσμούς, καθώς και οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση συγκεκριμένου θρησκεύματος ή θρησκευτικού οργανισμού εκ μέρους του κράτους. Όλοι οι θρησκευτικοί οργανισμοί ρυθμίζουν μόνοι τους τα εσωτερικά τους ζητήματα και χρηματοδοτούν μόνοι τους τις δραστηριότητές τους.»

α) Συμφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

β) Αντιπροτείνουμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

γ) Διαφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1.4 Άρθρο 13 § 2

Αντικατάσταση της φράσης «γνωστή θρησκεία» με άλλον όρο πιο κατάλληλο, όπως απλό «θρησκεία» ή «θρήσκευμα». Κατάργηση της φράσης «Ο προσηλυτισμός απαγορεύεται». α) Συμφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ β) Αντιπροτείνουμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ γ) Διαφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1.5 Άρθρο 13 § 3 Κατάργηση των αναφορών σε «γνωστή» και σε «επικρατούσα» θρησκεία καθώς και της δημόσιας εποπτείας των θρησκευτικών λειτουργών, με κατάλληλη αναδιατύπωση του σημείου 3. Προτείνουμε τη φράση: «Η λειτουργία των θρησκευτικών οργανισμών διέπεται από νόμους που ορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην Πολιτεία, και είναι ίδιοι για όλα τα θρησκεύματα αδιακρίτως.» α) Συμφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ β) Αντιπροτείνουμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ γ) Διαφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1.6 Άρθρο 14 § 3α Διαγραφή της φράσης «για προσβολή της χριστιανικής και κάθε άλλης γνωστής θρησκείας», που αναφέρεται σε εξαιρέσεις της απαγόρευσης κατάσχεσης εντύπων. α) Συμφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ β) Αντιπροτείνουμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ γ) Διαφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1.7 Άρθρο 16 § 2 Διαγραφή της φράσης “και θρησκευτικής” (συνείδησης) από τους σκοπούς της παιδείας. α) Συμφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ β) Αντιπροτείνουμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ γ) Διαφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1.8 Άρθρα 33 § 2 και 59 § 1 Αντικατάσταση της φράσης: “στο όνομα της αγίας και ομοούσιας και αδιαίρετης τριάδας” στον όρκο του Προέδρου της Δημοκρατίας και των βουλευτών αντίστοιχα από άλλη, αρμόζουσα σε ένα κοσμικό πολίτευμα. Προτείνουμε «Δηλώνω επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου ενώπιον του Ελληνικού Λαού». α) Συμφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ β) Αντιπροτείνουμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ γ) Διαφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1.9 Άρθρo 105 Κατάργηση του άρθρου 105 περί ειδικού καθεστώτος του Αγίου Όρους. Οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που οδήγησαν στο ειδικό αυτό καθεστώς δεν υφίστανται πλέον. Οι μονές του Άθω θα εξισωθούν νομικά με όλες τις άλλες μονές και τα περιουσιακά τους στοιχεία θα ρυθμιστούν εκ νέου με νόμο. α) Συμφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ β) Αντιπροτείνουμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ γ) Διαφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2. Δημόσια Διοίκηση 2.1 Νομικό καθεστώς θρησκευτικών οργανισμών Η Εκκλησία της Ελλάδος, oι Μουφτείες, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο και τα κάθε είδους νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου που εξαρτώνται από τα παραπάνω, μετατρέπονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. α) Συμφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ β) Αντιπροτείνουμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ γ) Διαφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2.2 Καταγραφή θρησκεύματος πολιτών Πλήρης κατάργηση της καταγραφής του θρησκεύματος σε κρατικά αρχεία και έγγραφα. Σε περιπτώσεις όπου η δήλωση του θρησκεύματος χρειάζεται για διεκδίκηση κάποιου πολιτικού δικαιώματος (π.χ. ειδική σίτιση στο στρατό, άδειες σε θρησκευτικές εορτές) να αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου. Δηλώσεις θρησκεύματος θα γίνονται δεκτές μόνον όσον αφορά ενήλικους· οι ανήλικοι δεν είναι σε θέση να δηλώσουν θρήσκευμα, ούτε θα πρέπει να επιτρέπεται στους γονείς τους να δηλώνουν εξ ονόματός τους. α) Συμφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ β) Αντιπροτείνουμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ γ) Διαφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2.3 Θρησκευτικά σύμβολα και τελετές στο δημόσιο τομέα Κατάργηση των θρησκευτικών τελετών (αγιασμός, εκκλησιασμός, προσευχή, δοξολογίες, τρισάγια, θείες λειτουργίες) σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες, καθώς και της παρουσίας θρησκευτικών λειτουργών σε αυτές. Kατάργηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα της παρουσίας και συμμετοχής σε θρησκευτικούς τόπους, εορτές και τελετουργικά οποιουδήποτε δημόσιου υπαλλήλου ή λειτουργού, με έμφαση στους ένστολους. Απομάκρυνση των θρησκευτικών συμβόλων από όλα τα κτίρια δημοσίων υπηρεσιών. α) Συμφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ β) Αντιπροτείνουμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ γ) Διαφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2.4 Θρησκευτικός όρκος στο δημόσιο τομέα Οριστική και παντελής κατάργηση του θρησκευτικού όρκου από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και από όλες τις καταθέσεις, μαρτυρίες και δηλώσεις, έγγραφες και προφορικές (στρατός, κυβέρνηση, δικαστήρια, ορκομωσίες, αναλήψεις καθηκόντων κ.λπ.). α) Συμφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ β) Αντιπροτείνουμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ γ) Διαφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2.5 Θρησκευτικές αρμοδιότητες δημοσίων υπηρεσιών Όλες οι αρμοδιότητες δημόσιων υπηρεσιών που σχετίζονται με θρησκευτικούς οργανισμούς, όπως της Γενικής Γραμματείας και της Γενικής Διεύθυνσης Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, του Θρησκευτικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων και της Διεύθυνσης Θρησκευτικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας ή του Γραφείου Ναοδομίας, καταργούνται. α) Συμφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ β) Αντιπροτείνουμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ γ) Διαφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3. Οικονομία 3.1 Κρατική χρηματοδότηση θρησκευτικών οργανισμών Παύση κάθε κρατικής οικονομικής ενίσχυσης σε θρησκευτικούς οργανισμούς ή κοινωφελείς οργανισμούς που σχετίζονται με θρησκευτικά ιδρύματα (Μισθοδοσία κληρικών, επισκόπων και μουφτήδων, επιχορηγήσεις πατριαρχείων). Κατάργηση χρηματοδότησης θρησκευτικών τελετών και δραστηριοτήτων (μεταφορά «αγίου» φωτός, εορτή «αγιασμού» των υδάτων κ.τ.ό.). Κάθε θρησκευτικός οργανισμός χρηματοδοτείται αποκλειστικά από δικούς του πόρους (π.χ. εκμετάλλευση ακινήτων, εισφορές ιδιωτών). α) Συμφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ β) Αντιπροτείνουμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ γ) Διαφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3.2 Ακίνητη περιουσία θρησκευτικών οργανισμών Καταγραφή και εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας κάθε θρησκευτικού οργανισμού για την οποία ο οργανισμός κατέχει νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας. Κάθε θρησκευτικός οργανισμός φορολογείται για την κατοχή και εκμετάλλευση αυτών των νόμιμων περιουσιακών στοιχείων όπως κάθε άλλο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο δεν κατέχεται με νόμιμο τρόπο περιέρχεται στο δημόσιο και αξιοποιείται προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. α) Συμφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ β) Αντιπροτείνουμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ γ) Διαφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3.3 Οικονομική διαχείριση θρησκευτικών οργανισμών Οι θρησκευτικοί οργανισμοί τηρούν βιβλία, εκδίδουν στοιχεία και υπόκεινται σε φορολόγηση και έλεγχο από τις φορολογικές αρχές για οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα. Υποχρεούνται να δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις μια φορά τον χρόνο, οι οποίες περιλαμβάνουν έκθεση για οικονομική διαχείριση από μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και με τρόπο που θα καθοριστεί από Προεδρικό διάταγμα. α) Συμφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ β) Αντιπροτείνουμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ γ) Διαφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4. Παιδεία 4.1 Διδασκαλία θρησκευτικών Κατάργηση του μαθήματος των θρησκευτικών στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, μάθημα θρησκειολογίας σε μία μόνο τάξη του λυκείου, με ισότιμη και αμερόληπτη παρουσίαση όλων των θρησκευμάτων, καθώς και της αθεΐας και του αγνωστικισμού. α) Συμφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ β) Αντιπροτείνουμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ γ) Διαφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4.2 Αναφορές στη θρησκεία Αφαίρεση των διαθεματικών θρησκευτικών αναφορών από τα μαθήματα του σχολείου, αποκλειστικά γνωσιολογικές και όχι ομολογιακές αναφορές στη θρησκεία στα πλαίσια των μαθημάτων της ιστορίας, κοινωνιολογίας και άλλων συναφών θεμάτων. α) Συμφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ β) Αντιπροτείνουμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ γ) Διαφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4.3 Θρησκευτικά σύμβολα και τελετές Απομάκρυνση των θρησκευτικών συμβόλων από τα σχολεία, κατάργηση των θρησκευτικών τελετών (αγιασμός, εκκλησιασμός, προσευχή κ.τ.ό.) και της παρουσίας θρησκευτικών λειτουργών στα σχολεία. α) Συμφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ β) Αντιπροτείνουμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ γ) Διαφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4.4 Θρησκευτικές εορτές Κατάργηση εορτασμού των αποκαλούμενων τριών Ιεραρχών σαν προστατών των ελληνικών γραμμάτων και θέσπιση εορτασμού Ημέρας της Παιδείας. Προτείνουμε τη 10η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα της Επιστήμης για την Ειρήνη και Ανάπτυξη. α) Συμφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ β) Αντιπροτείνουμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ γ) Διαφωνούμε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _https://forum.pirateparty.gr/viewtopic.php?f=175&t=7797

https://forum.pirateparty.gr/viewtopic.php?f=175&t=7798

https://forum.pirateparty.gr/viewtopic.php?f=175&t=7799

https://forum.pirateparty.gr/viewtopic.php?f=175&t=7800

https://forum.pirateparty.gr/viewtopic.php?f=175&t=7801